1. Om NFF
 2. Formålsparagraf

Norsk flytteforbunds formål er:

 • Ivareta flyttebransjens interesser og søke å heve dens anseelse.
 • Utvikle den lovlige ervervsmessige flyttevirksomhet i Norge.
 • Styrke det gjensidige tillitsforhold mellom offentlige myndigheter og yrkesutøverne.
 • Arbeide for større enhet og kraft og sunne arbeidsforhold i næringen.
 • Tilgodese de samfunnsmessige interesser ved effektiv ressursbesparende transportavvikling.
 • Arbeide for at medlemmene etablerer rasjonelle transportordninger og opprettholder et transportapparat som svarer til samfunnets og transportbrukerens behov, og derved skape gode varige forbindelser mellom transportbrukere og utøvere.
 • Tilstrebe at gitte lover, priser og forordninger sikrer medlemmene gode arbeidsvilkår på et forretningsmessig grunnlag.
 • Ivareta medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.
 • Fremme utdannelsestilbud for å heve standens faglige, økonomiske, tekniske kvalifikasjoner.
 • Bistå medlemmene med råd og opplysninger i yrkessaker .

Trygg-Media-Logo