1. Om NFF
  2. Om NFF

Om oss

NFF er Norges største og eldste forbund innen flytting. Vi er ett forbund bestående av velrenommerte medlemsbedrifter som dekker alle kunders behov i inn og utland.

Vi har som mål å være tydelige i vår kommunikasjon, og være pådrivere for å få utført alle type flytteoppdrag til det beste for omgivelsene og våre kunder. Våre kunderelasjoner skal være trygge på at vi vet hvilke forventinger og krav som stilles til oss.

Vi skal utvise ansvar og stå for det vi gjør, og skal vurdere konsekvens og risikoer for oss selv og andre.

At NFF er ett forbund som holder det vi lover er en selvfølge.

Trygg-Media-Logo