1. Flytteinfo
 2. Flytting til utland

Flytting utland

Med NFF får du via medlemsbedriftene levert tjenester over hele verden med samme strenge krav til kvalitet og sikkerhet som i innland. Vi utfører tjenester som sjøfrakt, flyfrakt samt veitransport til alle verdens hjørner.

Med vårt medlemskap i International Associaton of Movers (IAM) har vi ett nettverk av agenter verden over som står til vår disposisjon. Vi har ett nettverk av kundekontakter blant våre medlemsbedrifter, som står parat til å hjelpe våre kunder med det de måtte ønske for å gjennomføre en trygg og behagelig flytteprosess .


Pass, visum og tillatelser

 • Sjekk at ditt pass er gyldig i minst tre måneder utover det planlagte oppholdet i utlandet. Det må være nok plass for nye stempler/oppholdstillatelser. Noen land krever at du har et elekronisk pass når du skal jobbe der. Medfølgende barn må ha egne pass. Dersom du trenger et nytt pass, søk i god tid.
 • Trenger du visum, arbeids- og oppholdstillatelse eller å ordne andre offisielle saker? Mottakende institusjon og landets ambassade i Norge (regjeringen.no) vil kunne gi informasjon. Et godt sted å starte er UDs land- og reiseinformasjon (landsider.no). Hvis reisen går til et europeisk land, vil du finne nyttig informasjon på landets nasjonale EURAXESS-portal (ec.europa.eu). Husk at det i mange tilfeller kan være krav til oversettelse, legeundersøkelse, helseattest, vaksinasjoner m.m.

Skatt

 • Kontakt skattekontoret der du bor for å avklare hvordan utenlandsoppholdet vil påvirke din skattesituasjon.
 • Norge har skatteavtaler (regjeringen.no) med en rekke land for å forhindre dobbelbeskatning.
 • Påse at skattekontoret er informert om tidspunktene for utreise og hjemkomst.
 • Arbeidsgiver innhenter skattekort hver måned fra skatteetaten, og vil automatisk få innhentet nytt skattekort ved utenlandsopphold.
 • Hvis du leier ut boligen din i Norge så vil stipend for, eller refusjon av, boligutgifter i utlandet være skattepliktige.

Flyttemelding

 • Folkeregisteret skal ha melding om flytting fra Norge (skatteetaten.no) hvis du skal oppholde deg i utlandet i minst seks måneder og ingen i familien blir boende i boligen.

Bank

 • Fortsetter du å benytte lønnskonto i Norge, bør du vurdere å få et internasjonalt kredittkort. Benytt muligheten av å få privat kredittkort gjennom UiOs avtale med Eurocard eller ta kontakt med din bank.
 • Ønsker du å få utbetalinger fra UiO overført til en utenlandsk bankkonto, f.eks. lønn under et forskningsopphold, må du fylle ut skjema for kontoopplysninger og sende det til Lønnsgruppen i Seksjon for lønn.
 • Vurder om noen skal få fullmakt til bankoverføringer, bankboks m.m.

Førerkort

 • Hvis du skal kjøre bil i utlandet, undersøk om ditt norske førerkort er gyldig eller om du trenger et internasjonalt førerkort (vegvesen.no).

Trygd og pensjon

 • Både helseforsikring, pensjonsopptjening i folketrygden, forsikring i Statens Pensjonskasse og stønadsordninger for foreldre er knyttet til medlemskap i folketrygden. Før du reiser bør du derfor finne ut om medlemskapet ditt i folketryden vil gjelde under utenlandsoppholdet eller ikke, evt. om du kan søke om frivillig medlemskap.
 • Det kan også være aktuelt å ha med skjemaer fra NAV til utlandet.
 • Dersom du beholder medlemskapet i norsk folketrygd under utenlandsoppholdet, vil du tjene opp pensjonspoeng også mens du er i utlandet. Er du ikke er medlem i folketrygden under opphold i utlandet, opparbeider du deg ikke trygdetid eller pensjonspoeng. Dette kan få konsekvenser blant annet i forbindelse med søknad om alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. Undersøk om du får pensjonsopptjening i landet du skal reise til og se på mulighetene for privat sparing.
 • Les deg opp på Arbeid og opphold i utlandet (nav.no), Helserettigheter ved opphold i utlandet (helfo.no) og Trygd og helseforsikring (euraxess.no).
 • For en nærmere avklaring kontakt NAV Internasjonalt (nav.no).

Adresseendring

 • Informer dine private, offisielle og foretningsmessige kontakter om din nye adresse i utlandet og dens gyldighetsperiode, f.eks. UiO, skattekontoret, lokalt NAV-kontor, forsvaret, bank, forsikringsselskap, borettslag/sameiet.
 • Husk å si opp abonnementer som ikke skal videreføres mens du oppholder deg i utlandet, f.eks. telefon, strøm, aviser og tidsskrifter, medlemskap i foreninger og organisasjoner.

Post

 • Posten har en tjeneste for midlertidig ettersending av post til privatpersoner (posten.no). Ettersending til utlandet kan ta tid og er ikke gratis. Vurdér om posten heller kan ettersendes til familie, nabo, eller kanskje eget institutt, og om disse kan sende viktig post videre til deg.

Flyttegods

 • Dersom du oppgir din norske bolig må du ta stilling til hvilke eiendeler som skal tas med, og hvilke skal settes på lager. Undersøk om arbeidsgiver dekker flytte-/lagringsutgifter og eventuelt under hvilke vilkår.
 • Skaff deg oversikt over transporttiden for flyttegodset og eventuelle import-/eksportrestriksjoner (toll.no).
 • Det anbefales alltid å tegne en transportforsikring på lager. 

Trygg-Media-Logo